Moje ime je Ana, studentica sam Umjentičke akademije u Splitu.  Ljubav prema umjetnosti naslijedila sam od svojih roditelja kada me mama vodila u razne umjetničke galerije i muzeje te na svoje revije. Posebnu zanimaciju mi predstavlja kolorizam i apstraktna umjetnost s kojima sam se susrela u drugom razredu srednje škole.