Ćao, ja sam Maja. Studiram Fakultet Likovnih umetnosti u Beogradu, smer grafika. Pored likovne umetnosti uživam u fotografiji, naročito u analognoj.